Tin tức - thông báo

Thông báo: HSSV các lớp Tốt nghiệp năm 2017: CĐ Dược 4AB, CĐ ĐD 7AB, CĐ HS 4, D31, ĐD27, Y26AB khẩn trương kiểm tra thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, điểm các học phần đã học trên Cổng thông tin đào tạo của trường để được cấp bằng tốt nghiệp chính xác. Nếu có sai sót cần điều chỉnh thì liên hệ Phòng CTHSSV (Lý lịch), Phòng Đào tạo (Điểm).
Hướng dẫn: www.cdytbinhduong.edu.vn
> Chọn Cổng thông tin đào tạo
> Đăng nhập với TK và MK là Mã HSSV
> Chọn Thông tin cá nhân để xem lý lịch
> Chọn Kết quả học tập để xem điểm các môn toàn khóa.