Tin tức - thông báo

Giảng viên chú ý khi nhập điểm quá trình trên trang Portal:

1- Khi nhập điểm được 10-20 SV, giảng viên bấm nút Lưu điểm 1 lần để đảm bảo quá trình nhập điểm được trọn vẹn.

2- Sau khi bấm nút Khóa điểm thì mọi thay đổi sẽ không được chấp nhận. Muốn chỉnh sửa phải liên hệ Phòng Khảo thí để làm quyết định mở khóa điểm.