Tin tức - thông báo
  • Ôn thi: Sáng: 7 giờ 30, chiều 13 giờ 30

Chính trị: 1 ngày Thứ 7: 06/01/2018 (phòng B2.3)

Thực hành: 1 buổi 18 giờ 00, ngày 12/01/2018 (phòng TT khoa dược)

  • Ngày thi CHÍNH TRỊ:                              

Thứ sáu      7 giờ 30 ngày 19/01/2018

  • Ngày thi LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH:

Thứ bảy     7 giờ 30  ngày 20/01/2018

Phòng thi: Phòng B1.3. Phòng B2.3.

  • Ngày thi THỰC HÀNH:                                    

Chủ nhật    7 giờ 30 ngày 21 /01/2018

Thi thực hành tại Phòng thực tập khoa Dược             

  • Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút
  • Bảng tên, trang phục nghiêm túc đúng qui định
  • Kết quả điểm thi. Nhận đơn chấm phúc khảo: Ngày 06 tháng 02 năm 2018

Mọi chi tiết liên hệ phòng Đào tạo. ĐT: 3832867