Tin tức - thông báo

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương thông báo hình thức thu học phí qua tài khoản đến HSSV như sau:

HSSV sử dụng thẻ ATM (quẹt thẻ máy POS tại phòng kế toán) hoặc chuyển tiền vào tài khoản Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tại các ngân hàng:

-         Ngân hàng Đông Á – Phòng GD đại lộ Bình Dương, tài khoản: 005061980028.

-         Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Bình Dương, tài khoản: 650.10.00.156041.7

Ghi chú: Học viên chuyển tiền vào tài khoản Trường, ghi nội dung như sau: “Tên học viên, mã số SV”, VD: Nguyễn Văn A-0123456789. Sau khi nộp học phí, học viên giữ chứng từ thu của ngân hàng xác nhận đã nộp học phí và liên hệ phòng kế toán để nhận hóa đơn nhà trường phát hành. Học viên có thể đăng nhập vào cổng thông tin điện tử kiểm tra thông tin học phí trên trang web: http://online.cdytbinhduong.edu.vn/