Tin tức - thông báo

- Ôn thi: Sáng 7h30, Chiều 13h30

  + Chính trị: Thứ 7 - ngày 17/3/2018 - phòng D1.3

  + Thực hành: Phòng TT khoa Dược

- Ngày thi THỰC HÀNH: Thứ Sáu - 7h30 ngày 06/4/2018

  Thi thực hành tại Phòng TT khoa Dược (Bốc thăm bàn thi: 03/4/2018)

- Ngày thi CHÍNH TRỊ: Thứ Bảy - 7h30 ngày 07/4/2018

- Ngày thi LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH: Chủ nhật - 7h30 ngày 08/4/2018

  Phòng thi: B2.1 - 2.2 và B2.3

  + Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút.

  + Bảng tên, trang phục đúng quy định.

* Kết quả điểm thi, nhận đơn phúc khảo: Ngày 20/4/2018