Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 182440 Võ Hồ Tiến Đức Nam 08/09/1993 Đồng Tháp CN Dược Giỏi 632
2 B 182441 Cao Quốc Vương Nam 29/03/1993 Sông Bé CN Dược Giỏi 633
3 B 182442 Nguyễn Văn Tân Nam 04/03/1989 Thanh Hoá CN Dược Giỏi 634
4 B 182443 Quách Trường An Nữ 08/07/1993 Sông Bé CN Dược Giỏi 635
5 B 182444 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 03/02/1993 Sông Bé CN Dược Giỏi 636
6 B 182445 Trần Thị Khánh Nguyên Nữ 09/12/1993 Lâm Đồng CN Dược Giỏi 637
7 B 182446 Lê Thị Tú Nữ 21/07/1993 Lâm Đồng CN Dược Giỏi 638
8 B 182447 Bùi Thị Như Thảo Nữ 07/07/1993 Tp. HCM CN Dược Giỏi 639
9 B 182448 Lê Thị Duyên Nữ 10/07/1993 Nghệ An CN Dược Giỏi 640
10 B 182449 Lê Thị Quỳnh Nhung Nữ 08/02/1992 Thanh Hoá CN Dược Giỏi 641