Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Lê Nguyễn Xuân My Nam 12/03/1988 Sông Bé Dược Khá
2 Hà Uy Tín Nữ 29/03/1995 Sông Bé Dược Trung bình khá
3 Phạm Ngọc Hương Trà Nữ 10/01/1989 Sông Bé Dược Khá
4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 26/12/1993 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi
5 Võ Thị Ngọc Dể Nữ 09/04/1996 An Giang Dược Khá
6 Trần Thị Như Nữ 19/05/1996 Nghệ An Dược Khá
7 NGUYỄN DUY TƯỜNG Nam 17/07/1996 Đắk Lắk Dược Trung bình khá
8 Đoàn Thanh Huyền Nữ 15/08/1984 Sông Bé Dược Giỏi
9 Trần Thị Lộc Nữ 28/12/1989 Đồng Nai Dược Giỏi
10 Nguyễn Thị Oanh Nữ 12/02/1988 Nghệ An Dược Xuất sắc