Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00108 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 23/10/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-512
2 12-00139 Lê Nguyễn Như Linh Nữ 30/04/1999 Đồng Nai Điều Dưỡng Khá 4405-20-543
3 12-00166 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 14/04/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-570
4 12-00171 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 21/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-575
5 12-00167 Đỗ Thị Hương Nữ 15/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-571
6 12-00191 Phạm Xuân Tiến Nữ 23/10/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-595
7 12-00168 Bùi Thị Thanh Giang Nữ 06/09/1999 Phú Thọ Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-572
8 12-00175 Phạm Thị Đào Nữ 15/01/1999 Đăk Lăk Điều Dưỡng Khá 4405-20-579
9 12-00135 Thái Thanh Thảo Nữ 25/03/1999 Ninh Thuận Điều Dưỡng Khá 4405-20-539
10 12-00095 Nguyễn Thị Minh Hoàn Nữ 28/07/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-499