Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00315 Lê Thị Trúc Linh Nữ 07/01/1997 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-1025
2 12-00137 Phạm Trúc Nhã Nữ 30/08/1997 Bình Phước Điều Dưỡng Khá 4405-20-541
3 14-00483 Trần Nguyễn Minh Trang Nữ 06/12/1997 TP. Hồ Chí Minh Dược Khá 4405-20-1022
4 14-00559 Võ Thị Phương Linh Nữ 13/10/1991 Bình Dương Dược Giỏi 4405-20-1104
5 14-01071 Nguyễn Thanh Nhị Nữ 01/10/1987 Bình Dương Dược Giỏi 4405-21-450
6 14-01071 Nguyễn Thanh Nhị Nữ 01/10/1987 Bình Dương Dược Khá 4405-21-450
7 11-00017 Nguyễn Quốc Đạt Nam 25/12/1993 Nghệ An Y sỹ đa khoa Khá 4405-19-425
8 11.0174 Trần Quốc Bảo Nam 19/01/1998 Bình Dương Y sỹ đa khoa Khá 4405/22/346
9 11-00028 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 06/05/1997 Bình Dương Y sỹ đa khoa Trung bình khá 4405-19-436
10 12-00112 Trần Thị Thu Thủy Nữ 29/06/1995 Sông Bé Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-516