Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 14-00466 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 27/11/1999 Bình Dương Dược Giỏi 4405-20-1005
2 14-00470 Võ Thị Như Loan Nữ 23/04/1999 Ninh Thuận Dược Khá 4405-20-1009
3 14-00731 Phạm Thị Minh Anh Nữ 24/09/1998 Bắc Giang Dược Trung bình 4405-20-1276
4 14-00457 Lê Thị Bình Nữ 12/09/1998 Thanh Hóa Dược Trung bình 4405-20-996
5 14-00301 Lê Thanh Nguyên Nữ 28/06/1999 Bình Dương Dược Trung bình 4405-20-840
6 14-00290 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 14/05/1998 Kiên Giang Dược Khá 4405-20-829
7 14-00250 Đào Thị Huệ Nữ 20/03/1999 Bình Dương Dược Giỏi 4405-20-789
8 14-00278 Chênh Khánh Hà Nữ 13/07/1998 Bình Dương Dược Giỏi 4405-20-817
9 14.01390 Lê Vũ Trà My Nữ 26/04/1999 Bình Dương Dược Trung bình 4405/23/041
10 14-00279 Trương Thị Phương Thảo Nữ 14/11/1999 Bình Phước Dược Giỏi 4405-20-818