Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00317 Hồ Thu Hà Nữ 11/07/1997 Bình Phước Điều Dưỡng Khá 4405-20-1027
2 14-00592 Đỗ Ngọc Mai Nữ 10/04/1991 Hưng Yên Dược Khá 4405-20-1137
3 14-00246 Lê Thị Dung Nữ 04/07/1990 Dăk Lăk Dược Khá 4405-19-406
4 14-00211 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 24/11/1994 Thanh Hóa Dược Khá 4405-19-371
5 12-00027 Dương Thị Đông Phương Nữ 25/03/1989 Quảng Trị Điều Dưỡng Khá 4405-19-27
6 12-00316 Hoàng Thị Ái Nữ 12/11/1998 Đăk-Lăk Điều Dưỡng Khá 4405-20-1026
7 CD01 Nguyễn Thị Tâm An Nữ 02/09/1998 Đồng Nai Điều Dưỡng Khá 001
8 CD02 Nguyễn Vũ Huyền Anh Nữ 14/12/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 002
9 12-00113 Hồ Thị Thùy Dương Nữ 21/12/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-517
10 CD003 Nguyễn Thị Gấm Nữ 23/11/1998 Binh Dương Điều Dưỡng Giỏi 003CD