Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00109 Tô Thị Thu Thanh Nữ 03/04/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-513
2 12-00182 Vũ Thị Dịu Nữ 18/05/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu Điều Dưỡng Khá 4405-20-586
3 12-00090 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 09/09/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-494
4 12-00149 Nguyễn Hải Thúy Vy Nữ 15/11/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-553
5 12-00117 Trịnh Văn Công Nam 10/10/1998 Thanh Hóa Điều Dưỡng Khá 4405-20-521
6 12-00091 Trần Thị Thu Trang Nữ 10/08/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-495
7 12-00138 Trương Thị Diệu Ngân Nữ 13/10/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-542
8 12-00128 Võ Thị Thùy Dương Nữ 20/01/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-532
9 12-00096 Tạ Thị Bích Hằng Nữ 16/12/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-500
10 12-00092 Trần Huệ Anh Nữ 20/8/1999 Hà Tây Điều Dưỡng Khá 4405-20-496