Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00170 Phan Thị Mỹ Nhớ Nữ 04/07/1999 Bình Định Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-574
2 12-00115 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 10/08/1999 Bình Định Điều Dưỡng Khá 4405-20-519
3 12-00155 Nguyễn Thị Tuyết Hoa Nữ 10/04/1999 Bình Định Điều Dưỡng Khá 4405-20-559
4 12-00187 Hoàng Thị Mỹ Duyên Nữ 15/08/1999 Bình Phước Điều Dưỡng Khá 4405-20-591
5 12-00180 Nguyễn Thị Phượng Linh Nữ 11/04/1999 Ninh Thuận Điều Dưỡng Khá 4405-20-584
6 12-00158 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 15/06/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-562
7 12-00193 Nguyễn Thị Bình An Nữ 05/02/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-597
8 12-00116 Nguyễn Thị Phương Nữ 11/11/1998 Thanh Hóa Điều Dưỡng Khá 4405-20-520
9 12-00134 Vũ Thị Thúy Hưng Nữ 03/06/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-538
10 12-00119 Lê Thị Hồng Khánh Nữ 16/05/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-523