Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00176 Lê Thị Cẩm Thu Nữ 06/01/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-580
2 12-00205 Lê Thị Cẩm Hằng Nữ 15/12/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-609
3 12-00203 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 19/07/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-607
4 12-00094 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 09/06/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-498
5 12-00197 Dương Thị Thu Vân Nữ 24/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-601
6 12-00107 Lê Thị Minh Mỹ Nữ 07/12/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-511
7 12-00204 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 14/08/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-608
8 12-00151 Trần Thị Kim Nương Nữ 19/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-555
9 12-00118 Nguyễn Thị Kiều Vi Nữ 09/09/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-522
10 12-00102 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 08/08/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-506