Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00371 Vũ Thị Huỳnh Như Nữ 06/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-21-077
2 12-00208 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 18/06/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-612
3 12-00196 Hoàng Thị Hiểu Nữ 02/03/1999 Thanh Hóa Điều Dưỡng Khá 4405-20-600
4 12-00174 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 19/01/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-578
5 12-00211 Lê Thị Mỹ Huyền Nữ 12/02/1999 Đăk Lăk Điều Dưỡng Khá 4405-20-615
6 12-00131 Nguyễn Hoàng Phương Trinh Nữ 09/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-535
7 12-00100 Đoàn Thị Ngọc Huyền Nữ 26/04/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-504
8 12-00123 Lê Thị Kim Ngân Nữ 28/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-527
9 12-00127 Bùi Thị Ngọc Thư Nữ 24/03/1998 TP. HCM Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-531
10 12-00121 Trần Quang Hưng Nam 07/11/1996 Sông Bé Điều Dưỡng Khá 4405-20-525