Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00114 Huỳnh Thị Bích Thảo Nữ 07/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-518
2 12-00145 Lê Thị Tươi Nữ 13/07/1996 Thanh Hóa Điều Dưỡng Khá 4405-20-549
3 12-00148 Lê Nguyễn Thúy Huyền Nữ 29/11/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-552
4 12-00150 Nguyễn Thị Ngọc Đào Nữ 30/04/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-554
5 12-00179 Lê Thị Ngọc Giàu Nữ 07/05/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-583
6 12-00140 Nguyễn Thái Anh Thư Nữ 25/10/1999 Đồng Nai Điều Dưỡng Khá 4405-20-544
7 12-00153 Đỗ Thị Trinh Nữ 01/11/1999 Thanh Hóa Điều Dưỡng Khá 4405-20-557
8 12-00120 Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 07/11/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-524
9 12-00184 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 07/09/1999 Bình Phước Điều Dưỡng Khá 4405-20-588
10 12-00169 Vũ Thị Thuý Liên Nữ 30/04/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-573