Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00207 Trần Thị Thanh Nhã Nữ 26/09/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-611
2 12-00199 Trần Hải Yến Nữ 02/09/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-603
3 12-00129 Bùi Thị Phương Anh Nữ 06/12/1997 Thái Bình Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-533
4 12-00144 Tống Thị Lan Anh Nữ 2/11/1999 Thái Bình Điều Dưỡng Khá 4405-20-548
5 12-00142 Võ Thị Thu Thủy Nữ 09/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-546
6 12-00124 Chu Thị Hạnh Nữ 11/11/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-528
7 12-00192 Trương Kim Kha Nữ 22/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-596
8 12-00214 Bùi Thị Xuân Mai Nữ 13/07/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-618
9 12-00212 Trần Thị Ngọc Thiện Nữ 09/06/1999 Gia Lai Điều Dưỡng Khá 4405-20-616
10 12-00186 Lê Thị Hồng Thúy Nữ 11/01/1999 Hà Nam Điều Dưỡng Khá 4405-20-590