Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00157 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 18/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-561
2 12-00365 Phạm Huỳnh Như Nữ 20/05/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-21-071
3 12-00110 Huỳnh Thị Minh Nhã Nữ 30/05/1999 TP. HCM Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-514
4 12-00122 Huỳnh Thị Kim Nhã Nữ 30/05/1999 TP. HCM Điều Dưỡng Khá 4405-20-526
5 12-00165 Lê Bình Dương Nam 18/12/1995 Sông Bé Điều Dưỡng Khá 4405-20-569
6 12-00093 Nguyễn Hữu Quân Nam 26/07/1999 Bình Phước Điều Dưỡng Khá 4405-20-497
7 12-00097 Nguyễn Thị Cẩm Như Nữ 01/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-501
8 12-00089 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 07/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-493
9 12-00104 Trần Thị Thúy Hiền Nữ 26/10/1999 Gia Lai Điều Dưỡng Khá 4405-20-508
10 12-00172 Lê Thị Thu Ngân Nữ 25/11/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-576