Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00198 Trần Anh Thư Nữ 24/08/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-602
2 12-00190 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 12/09/1998 Phú Thọ Điều Dưỡng Khá 4405-20-594
3 12-00106 Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 04/07/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-510
4 12-00125 Đỗ Thị Hồng Thắm Nữ 10/11/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-529
5 12-00147 Phạm Hồng Ngọc Nữ 12/02/1999 Thái Bình Điều Dưỡng Khá 4405-20-551
6 12-00209 Ngô Thị Khánh Ly Nữ 25/06/1999 Quảng Bình Điều Dưỡng Khá 4405-20-613
7 12-00194 Nguyễn Hoài Nam Nam 30/08/1997 Bình Dương Điều Dưỡng Giỏi 4405-20-598
8 12-00099 Lê Nhựt Tuyền Nữ 29/06/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-503
9 12-00178 Trần Hoàng Nam Nam 12/09/1999 Bình Thuận Điều Dưỡng Khá 4405-20-582
10 12-00160 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 30/10/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-564