Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 12-00154 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 01/07/1999 Thanh Hóa Điều Dưỡng Khá 4405-20-558
2 12-00164 Nguyễn Thị Thương Mai Nữ 09/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-568
3 12-00202 Nguyễn Thị Thu Huệ Nữ 31/08/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-606
4 12-00183 Thượng Tuyết Hữu Tài Nữ 28/11/1998 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-587
5 12-00159 Trần Phát Thịnh Nam 19/06/1997 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-563
6 12-00141 Hồ Ngọc Hà Phương Nữ 03/03/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-545
7 12-00146 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12/02/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-550
8 12-00126 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 27/06/1998 Thái Bình Điều Dưỡng Trung bình 4405-20-530
9 12-00103 Trần Thị Như Bình Nữ 16/6/1999 Tây Ninh Điều Dưỡng Khá 4405-20-507
10 12-00177 Lương Tường Vy Nữ 20/11/1999 Bình Dương Điều Dưỡng Khá 4405-20-581